Aanvang werkzaamheden

De werkzaamheden in het park zijn begonnen!

Planning werkzaamheden
In de periode april tot juni voert aannemer Kloens werkzaamheden uit op verschillende plekken in het park.
1. groen
De haag langs de zijde van de Laan van Engelswier wordt begin april geplant. De overige groen-werkzaamheden vinden daarna plaats. Het planten van de bollen gebeurt in november; dat is de beste maand hiervoor.
2. bestrating en speeltoestellen
In april en mei wordt gewerkt aan de voorbereiding en plaatsing van de speeltoestellen en ondergronden. Het aanpassen van het pad en het verwijderen van de verharding achter de voormalige school gebeurt in de tweede helft van mei.
Onder voorbehoud van het weer, verwachten we dat begin juni de werkzaamheden gereed zijn.

Toegang en gebruik van het park
Tijdens de werkzaamheden zijn het park en de speelplekken gewoon toegankelijk. Tijdens de meivakantie (27 april tot en met 11 mei) zijn er weinig tot geen werkzaamheden, zodat het park zoveel mogelijk gebruikt kan worden. Op plekken waar wel gewerkt wordt, komt afzetlint en betonhekken zodat duidelijk is waar je wel en niet mag komen.

Een goede zorg voor jonge plantjes en ingezaaid gras is zeer belangrijk. Kom daarom niet achter de afzetlinten en betonhekken.